logoknapp
sv_flag  SV
dk_flag  DK

 
 
 
 
_

I artiklerne nedenfor kan du læse om almenpsykologiske problemstillinger, som de fleste mennesker kommer i berøring med i løbet af livet, enten selv eller som ven og familiemedlem, hvor vi prøver at hjælpe andre gennem deres kriser.


Om psykoterapi

Mænd i psykoterapi. Der findes ikke en særlig ’mande-terapi’ – men mange mænd ville have behov for en terapeutisk tilgang, der møder mandens behov for autonomi og for at kunne handle kombineret med hans trang til omsorg og trøst og nære relationer. Artikel i Psykolog Nyt af psykolog Svend Aage Madsen. Klik på linket: http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15618.pdf

Hvorfor går folk til psykolog? Artikel i Psykolog Nyt af redaktør Jørgen Carl. http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15243.pdf


Om arbejdslivet

Menneskedyret i det moderne arbejdsliv. Vi omstiller, flexer, forandrer − med henblik på den bedst mulige tilrettelæggelse af vores arbejdsliv. Men dette og andre moderne fænomener overser, at mennesket evolutionært hører hjemme i stenalderen og har brug for tryghed og forudsigelighed. Artikel i Psykolog Nyt af psykolog Thomas Dalsgaard og bachelor i psykologi Johanne Grant http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/14604.pdf

Konflikter mellem arbejde og familieliv hos de to køn. Forskningsnyt i PsykologNyt af psykolog Thomas Nielsen http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/12454.pdf


Om privatlivet - parforholdet, børnene og familien

Udenfor murene. At være pårørende til en indsat er problematisk – man er splittet mellem savn og kærlighed på den ene side og sorg, skam og vrede på den anden. Alligevel er der ingen eller kun lidt offentlig støtte at hente. Artikel i Psykolog Nyt af freelancejournalisterne Dorthe la Cour og Anette Ketler. http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/14246.pdf

Skilsmisser 5 år efter. Den seneste danske forløbsundersøgelse over skilte familier belyser blandt andet de problemer, forældrene møder, når skal samarbejde med deres eks. Artikel i PsykologNyt af psykolog og forsker Helene Flendt. http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/12095.pdf

Børn og unge med ADHD. I 2008 blev der udarbejdet både et dansk og engelsk referenceprogram for behandlingen af børn og unge med adhd. Trods mange sammenfald er der mere psykologi i de engelske end i de danske anbefalinger. Artikel i PsykologNyt af psykolog Anegen Trillingsgård m.fl. http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/dokumenter/doc/15794.pdf

Tilknytning til andre mennesker. Hvilken betydning har tilknytningen i den tidlige barndom for barnets videre socio-emotionelle udvikling. Dette spørgsmål belyses i artiklen ud fra John Bowlbys tilknytningsteori, ligesom der analyseres på et kontekstualistisk og et intrapsykisk niveau. Artikel i Psykolog Nyt af psykolog Lisa Kirk Kryger http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/12102.pdf

Familie med DAMP i. Børn med DAMP har det svært, men skaber også store udfordringer for deres forældre og søskende. Det sidste har en psykolog interesseret sig for − blandt andet gennem en undersøgelse fra sidst i 2003. Artikel i Psykolog Nyt af psykolog Connie Kjelsmark http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/11981.pdf

Forældres sorg over børns død. At miste et barn kan føles som at miste sig selv, sin evne til nærhed og følelse af tryghed i livet. Hvem er jeg, når jeg ikke er forælder mere?Tør jeg elske eller glædes, når det gør så ondt at miste? Artikel i Psykolog Nyt af psykolog Dina Wildt http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/11952.pdf

Om at ’finde mening’ i sorgen. Forskningsnyt i PsykologNyt af psykolog Thomas Nielsen http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/dokumenter/doc/13441.pdf

Sorgteorier omsat til praksis. Der går to spor i den sorgproces, børn og unge gennemløber, når de mister en forælder – tabet og genopbygningen. Artikel i PsykologNyt af psykolog Marianne Bache og centerchef Preben Engelbrekt http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/dokumenter/doc/15437.pdf

Børn, forældre og adoption. Artikel i Psykolog Nyt af psykologerne Dorianne Barslev og Susanne Høeg http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/11952.pdf

Den sammenbragte familie. Første bliver forældrene skilt, så finder de nye partnere. Ikke nemt for børnene, ikke nemt for stedforælderen. Problemerne slåt igennem hos PPR-psykologen. Artikel i Psykolog Nyt af psykolog Bodil Bech http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/11952.pdf

Det efterladte barn. Børn gennemfører ikke ’sunde’ sorgforløb. Eller måske ser den sunde sorg ikke helt ud, som man havde forestillet sig. Artiklen indkredser hvad der sætter børn i stand til at leve et godt liv, selv om de har mistet deres far eller mor. Artikel i Psykolog Nyt af psykologerne Birgitte Andersen og Bettina Grønbeck http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/10135.pdf

Livet efter kræft. Livet går ikke bare videre, når kræften er væk. For mange tidligere kræftpatienter er det først efter behandlingens ophør, at de psykiske, sociale og eksistentielle problemer viser sig. Artikel i PsykologNyt af psykolog Helle Dam http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/12034.pdf

Tidlig druk giver senere depressioner. Forskningsnyt i PsykologNyt af psykolog Thomas Nielsen http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/12714.pdf

Fædres fødselsdepression varsler ilde for barnet. Forskningsnyt i PsykologNyt af psykolog Thomas Nielsen http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/16000.pdf

Hvem er utro? Forskningsnyt i PsykologNyt af psykolog Thomas Nielsen http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15996.pdf

Om at grave sin egen grav i parforholdet. Forskningsnyt i PsykologNyt af psykolog Thomas Nielsen http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15997.pdf

Er kvinder bedre til at huske samtaler? Forskningsnyt i PsykologNyt af psykolog Thomas Nielsen http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15878.pdf

Falske fordomme om enebørn. Forskningsnyt i PsykologNyt af psykolog Thomas Nielsen http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15882.pdf

Depression hos forældre går ud over børnene. Forskningsnyt i PsykologNyt af psykolog Thomas Nielsen. http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/dokumenter/doc/14204.pdf

Hustruvold medfører depression. Forskningsnyt i PsykologNyt af psykolog Thomas Nielsen. http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/dokumenter/doc/12639.pdf
 
 
 
 
engelbertgroup_logo