logoknapp
sv_flag  SV
dk_flag  DK

 
 
 
 
annemette

Träd med djupa rötter är bra att luta sig mot i stormväder och andra krävande situationer. Träd kan bli flera hundra år gamla, bl.a. för att de har djupa och starka rötter.

Ibland har man behov av någon eller något att luta sig mot, t.ex. när man känner sig pressad.

En psykolog kan vara ett bra stöd när man behöver extra styrka för att klara av de utmaningar livet erbjuder.
Om mig.

Född 1961. Bor i Sverige, arbetar i Danmark och Sverige. Legitimerad psykolog från Köpenhamns Universitet. Civilekonom från CBS, Copenhagen Business School.

Har erfarenhet av att arbeta organisationspsykologiskt och klinisk psykologiskt:

 • Privatpraktiserande psykolog, t.ex. klienter med remiss från vårdcentral
 • Konsult- och rådgivningsverksamhet
 • Vuxen- och ungdomspsykiatri
 • Rådgivning/vägledning av studenter om studie- och existentiella frågor


Jag har dessutom arbetat administrativt inom:

 • Offentlig administration
 • Finansiella sektorn
 • Medicinal- och biotekindustri
 • Industriverksamhet
 • Entreprenörverksamhet
 • Luftfart/Resebranschen
 • IT-/televerksamhet


Personligt:

Om det personligt/privata kan jag berätta att jag har bott i England, Tyskland och Danmark. Som invandrare, utvandrare och överhuvudtaget har min personliga utveckling bestått i fackliga utbildningar, kurser, studier, terapi och handledning.

Utveckling har sina upp- och nedgångar, förändring aktiverar entusiasm, positiva och negativa förväntningar och erfarenheter, oro och ångest. Man vet vad man har och det finns inga garantier för ’det nya’. Tveksamhet uppstår ofta i början av terapin, om det hjälper överhuvudtaget? Vad tycker familjen, vännerna och kollegorna, har jag råd med det, har jag lust, mår jag tillräckligt dåligt, mår jag tillräckligt bra, är det nödvändigt, är terapeuten tillräckligt bra, klok, erfaren – många och helt vanliga frågor som man kan ha och som tar tid att fundera på. Ofta är tveksamhets-, förberedelse- och övervägelsefasen svårast och mest energikrävande. Det kanske är en tröst att veta. När man väl har kommit i gång eller kanske har blivit färdig med processen kan det vara svårt att komma ihåg vad det var som var så svårt och krävde så många funderingar. Belöningen är att man har blivit klokare på sig själv, mår bättre och framöver lättare kan tackla de utmaningar livet bjuder på. Prova och värdera själv.
 
 
 
 
engelbertgroup_logo