logoknapp
sv_flag  SV
dk_flag  DK

 
 
 
 
 

Metoder

Jag erbjuder

 •  Samtalsterapi – också walking therapy
 •  Coaching
 •  Rådgivning
 •  Handledning
 •  Undervisning

Som en nyhet erbjuder jag walking therapy – terapi i kombination med en promenad för dom som är intresserade. När vi rör oss bearbetar vi saker på ett annat sätt och samtidigt lossnar fysiska och psykiska blockeringar och begränsningar. Vi får frisk luft och perspektiv på livet. Många människor tänker bättre och får lättare bearbetat sina känslor när de promenerar och samtidigt får motion. Självkänslan höjs och känslor av tristess, sorg och frustration kommer längre bort.

I mitt arbete använder jag fler teoretiska och metodiska referensramar, bl.a. en kognitiv (KBT), systemisk, narrativ och kropps-psykoterapeutisk tillgång. Klienten är i centrum och syftet med metoden är att underlätta processen, inte försvåra den. Som terapeut lägger jag stor vikt vid bra kontakt mellan terapeut och klient. Min intention är att skapa en atmosfär av tillit och trygghet så att klienten får mod och lust att öppna sig och arbeta på en förändring av sin situation till något bättre. Som en del av min utbildning har jag själv gått i terapi och vet hur det känns att vara klient.

Det är avgörande för en bra terapi att klienten blir bättre på att hantera sina problem. Närvaroträning som mindfulness ingår när det är lämpligt. Att vara närvarande i nuet och acceptera sig själv som den man är i detta nu, är svårare än det låter. Motivationen till att försöka är den positiva effekt på självkänsla och välbefinnande som kommer när man lyckas. Meditation, yoga, tai chi, qigong och liknande aktiviteter skärper närvaron och upplevelsen av att båda vara här och ’good enough’. Ju mer accept av här och nu, ju mindre press lägger klienter på sig själva i förändringsprocessen och ju lättare blir det att förändra sig och må bättre.

Många klienter önskar svar på frågan: Hur många samtal behövs innan man känner en positiv förändring? Det beror på problemet, hur omfattande det är och hur länge det existerat. Ofta blir det förändringar efter få samtal, men om man vill förändra ingrodda vanor och mönster tar det längre tid.

Min metod för självutveckling som terapeut är kurser och handledning. Jag är legitimerad psykolog och får handledning av specialistutbildade psykologer på mitt arbete.
 
 
 
 
engelbertgroup_logo