logoknapp
sv_flag  SV
dk_flag  DK

 
 
 
 
 

När det rör sig om livet generellt, kan jag erbjuda samtalsterapi, walking therapy, coaching och rådgivning om:

 •  Personlig utveckling
 •  Balans mellan arbetsliv och privatliv
 •  Balans i parförhållandet och familjelivet
 •  Utveckling av bättre självkänsla
 •  Fokus på det meningsfulla i ditt liv, gör du det som ger mening för dig?
 •  Manlig/kvinnlig dynamik – hur respekterar och förstår vi varandra bättre?
 •  Att välja till och från – hjälp till att träffa kloka val
 •  Hantering av tvivel och nedstämdhet, känsla av hopplöshet
 •  Stress, akut stressreaktion och utmattningssyndrom
 •  Ångest, generaliserad ångest, oro och nervositet
 •  Depression
 •  Kris och sorg
 •  Skilsmässa
 •  Övergrepp, överfall, våld, sexuella övergrepp och våldtäkt. Känslor av att vara kränkt, förnedrad, ensam och med dåligt självförtroende och låg självkänsla
 •  Missbruk – alkohol, mat, socker, sex och ludomani/spelberoende
 •  Mobbning, hot
 •  Tvångstankar och känslor om t.ex. mat, kropp och utseende
 •  Ätstörningar
 •  Tvångspräglade tankar, känslor och handlingar – OCD
 •  Hantering av kronisk smärta
 •  Krishantering - graviditet, förlossning, ofrivillig barnlöshet, adoption, sjukdom, skilsmässa, psykisk ohälsa
 •  Oro/bekymmer om framtid, ekonomi, hälsa

Kroppsliga besvär kan var symptom på kroppslig sjukdom men kan också finnas när man mår psykisk dåligt. Symptom kan vara:

 •  Yrsel
 •  Illamående
 •  Hjärtklappning
 •  Hög puls
 •  Värk i kroppen, muskulär anspänning
 •  Svårigheter med koncentration och minne
 •  Sömnproblem
 •  Förändringar i matlust och ätbeteende
 •  Trötthet
 •  Förvirring, orkeslöshet, initiativlöshet


Kontakta vårdcentral om du er tveksam på vad ditt förändrade tillstånd beror på. Kom ihåg att kropp och psyke hänger ihop – kroppen påverkas om du mår dåligt psykiskt och tvärtom. Fysisk sjukdom kan ge psykiska reaktioner/symptom och psykisk sjukdom/kris kan ge fysiska symptom.

Vid stressrelaterade symptom är det vanligt att de fysiska symptomen får mest uppmärksamhet till att börja med. Kanske har du varit under press länge och du har glömt att vila och återhämta. Kroppens varningssignaler uppmärksammar att något är fel. Du tvingas så att säga att ta ställning till ditt tillstånd genom dina fysiska besvär som du inte kan ignorera på samma sätt som de psykiska. Din vårdcentral kanske rekommendera samtalsterapi för stressrelaterade besvär, ångest eller depression.
 
 
 
 
engelbertgroup_logo